Bon turystyczny w 3 krokach. Instrukcja i najważniejsze informacje

Od 31 lipca każdy rodzic dziecka do osiemnastu lat może aktywować bon turystyczny i wykorzystać pieniądze. Procedura aktywacji bonu nie jest trudna. Poniżej prezentujemy instrukcję krok po kroku, jak złożyć wniosek i skorzystać z dofinansowania. Bonem można zapłacić za nocleg i atrakcje turystyczne na terenie Polski. 1. Załóż Konto na platformie ZUS Aktywacja bonu odbywa … Czytaj Dalej Bon turystyczny w 3 krokach. Instrukcja i najważniejsze informacje

Sprawa o rozwód. Jak przebiega proces przed sądem?

Proces sądowy jawi się jako długa i skomplikowana batalia, w której strony wyciągają na światło dzienne intymne szczegóły ich życia. Sprawdź, jak przebiega proces sądowy, jakie prawa mają strony i w którym momencie sąd może wydać wyrok rozwodowy.

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka, gdy rodzina mieszka za granicą?

Prosta sprawa spadkowa komplikuje się znacznie, gdy strony nie zamieszkują w Polsce. Wizyta u notariusza nie wystarczy, ponieważ żeby odrzucić spadek w imieniu dziecka konieczna jest zgoda sądu rodzinnego. Co zrobić, gdy rodzice i dziecko nie mieszkają w Polsce? Termin 6-miesięcy zmotywował, aby znaleźć szybkie rozwiązanie tego dylematu. Photo by Benjamin Elliott on Unsplash Umiera krewny, który zamiast … Czytaj Dalej Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka, gdy rodzina mieszka za granicą?

Przysposobienie – kiedy możliwa jest adopcja dziecka?

Podstawową przesłanką braną pod uwagę w toku procedury przysposobienia jest przede wszystkim dobro dziecka. Ponadto, polskie prawo stanowi, że przysposobić można tylko osobę małoletnią. Czym w ogóle jest przysposobienie? Poprzez przysposobienie należy rozumieć taki stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a ich biologicznym potomstwem. Adopcja jest trwałą formą opieki zastępczej, zazwyczaj mająca charakter bezterminowy. Głównym … Czytaj Dalej Przysposobienie – kiedy możliwa jest adopcja dziecka?

Photo by Leon Biss on Unsplash

Rozwód czy separacja – czym się różnią?

ROZWÓD CZY SEPARACJA? CO LEPSZE DLA MAŁŻONKÓW? W momencie, kiedy Twoje małżeństwo przestało być sielanką i nikłe są szanse na jego poprawę, pojawia się pytanie: co dalej? Rozwód czy separacja? Które z tych rozwiązań jest lepsze dla małżonków, jakie konsekwencje niesie decyzja o rozwodzie, a z czym wiąże się separacja? Photo by Jad Limcaco on … Czytaj Dalej Rozwód czy separacja – czym się różnią?

Photo by Leon Biss on Unsplash

10 rzeczy, które musisz wiedzieć o rozwodzie

https://www.youtube.com/watch?v=CuZpdR5ftZ4 Kiedy sąd nie da rozwodu? Czy sąd orzeka o winie małżonków? Ile muszę zapłacić za złożenie pozwu? Czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia? Czy sąd zdecyduje o opiece nad dziećmi? Czy można zawiesić postępowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w filmie. Jeśli masz wątpliwości, to pytaj w komentarzach! Sąd orzeka rozwód, gdy nastąpił … Czytaj Dalej 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o rozwodzie

Sześciolatki nie pójdą do szkół?

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącego obowiązek szkolny do sześciolatków przeprowadzone będzie na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Informacja o skierowaniu projektu do I czytania właśnie na posiedzeniu komisji ukazała się w poniedziałek na stronie internetowej Sejmu. Nie ma na niej jeszcze informacji, … Czytaj Dalej Sześciolatki nie pójdą do szkół?

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Wzór – Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Warszawie Powódka: Anna Nowak, zam. w Warszawie, ul. Mokotowska 6. Pozwany: Jan Nowak, zam. w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 3.   Wartość przedmiotu sporu: 15 000 zł POZEW o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami   Wnoszę o: 1) ustanowienie rozdzielności majątkowej … Czytaj Dalej Wzór – Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Umowa darowizny

  UMOWA DAROWIZNY zawarta w dniu ................. w .................... pomiędzy: ..................................................................... zam. ............................. ul. ............................................................................................................ legitymującym się ........................................................................................................................... zwanym w umowie Darczyńcą, a .................................................................................................................................................... zam. ................................. ul. ........................................................................................................ legitymującym się ........................................................................................................................... zwanym w umowie Obdarowanym, następującej treści: § 1.  Przedmiotem darowizny jest pojazd mechaniczny – kombajn Bizon, rok produkcji 2006. § 2. 1. Darczyńca oświadcza, … Czytaj Dalej Umowa darowizny

Photo by Leon Biss on Unsplash

Wzór – Pozew o rozwód

Warszawa, dnia 1 stycznia 2013 r. Do Sądu Okręgowego Wydział X Cywilny Rodzinny  w Bydgoszczy Powódka: Janina Kowalska, zam. w Warszawie, ul. Marszałkowska 12 Pozwany: Adam Nowak, zam. w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10 POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego oraz pieczy nad małoletnim dzieckiem Wnoszę o: 1) rozwiązanie małżeństwa … Czytaj Dalej Wzór – Pozew o rozwód

Wzór – Umowa darowizny

  UMOWA DAROWIZNY zawarta w dniu .... w ... pomiędzy: ... zam. ... ul. .... legitymującym się ... zwanym w umowie Darczyńcą, a ... zam. .... ul. ... legitymującym się ... zwanym w umowie Obdarowanym, następującej treści: § 1.  Przedmiotem darowizny jest pojazd mechaniczny – motorower OSA, rok produkcji ...................., nr silnika ...................., nr podwozia ...................., o mocy ...................., nr rejestracji ........................................................ … Czytaj Dalej Wzór – Umowa darowizny

Partner – jakie prawa przysługują w konkubinacie?

Partner może dowiedzieć się o stanie zdrowia chorego, pod warunkiem że ten ostatni wyrazi na to zgodę. Ma też prawa i obowiązki względem dziecka, jeśli potwierdzi swoje ojcostwo. Sytuacja prawna małżonków i konkubentów różni się w wielu kwestiach – na korzyść tych pierwszych. Nic w tym dziwnego,  instytucja małżeństwa objęta jest szczególną ochroną przez polskie … Czytaj Dalej Partner – jakie prawa przysługują w konkubinacie?