Zwrot towaru kupionego przez Internet

https://www.youtube.com/watch?v=O31je7dc7QI Kupując coś poza lokalem przedsiębiorcy albo na odległość, na przykład przez Internet jesteśmy uprzywilejowani. Mamy prawo do odstąpienia od umowy - to prawo, którego nie mają zwykli kupujący w tradycyjnym sklepie. Dzięki temu pomimo, że wybieraliśmy coś przed monitorem, to też mamy szansę na zapoznanie się z towarem. Mamy 14 dni na przemyślenia! 14 … Czytaj Dalej Zwrot towaru kupionego przez Internet

Dlaczego umowa zlecenie jest śmieciowa?

https://youtu.be/R4_Bv9jOU-E Umowy zlecenie są bardzo korzystne... ale dla pracodawców, bo nie mają nic wspólnego z kodeksem pracy. Pracodawcy wówczas nie muszą martwić się przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. Staż pracy, urlopy wypoczynkowe czy macierzyńskie, normy czasu pracy.... nic z tego. O tym nie ma ani słowa w umowie zlecenie. Są to umowy śmieciowe, bo są zawierane … Czytaj Dalej Dlaczego umowa zlecenie jest śmieciowa?

Photo by Leon Biss on Unsplash

10 rzeczy, które musisz wiedzieć o rozwodzie

https://www.youtube.com/watch?v=CuZpdR5ftZ4 Kiedy sąd nie da rozwodu? Czy sąd orzeka o winie małżonków? Ile muszę zapłacić za złożenie pozwu? Czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia? Czy sąd zdecyduje o opiece nad dziećmi? Czy można zawiesić postępowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w filmie. Jeśli masz wątpliwości, to pytaj w komentarzach! Sąd orzeka rozwód, gdy nastąpił … Czytaj Dalej 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o rozwodzie

Nowe przepisy o pomocy społecznej

Od poniedziałku obowiązują nowe przepisy dotyczące pomocy społecznej. W sposób kompleksowy określają, kto może skorzystać z pomocy państwa i w jakiej formie. Nowela wskazuje, za co odpowiedzialne są gminy. Daje też większą ochronę pracownikom socjalnym. "Znowelizowana ustawa wprowadza wiele rozwiązań poprawiających jakość i dostępność do usług pomocy społecznej, ale również porządkuje i doprecyzowuje obowiązujące przepisy … Czytaj Dalej Nowe przepisy o pomocy społecznej

Testament – jak sporządzić?

Testament to oświadczenie woli w którym testator (jak mawiają prawnicy) rozporządza majątkiem na wypadek śmierci. Sporządzenie testamentu nie jest skomplikowane i nie wymaga pomocy prawnika. Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy zapisywany majątek ma wielką wartość a rozporządzenia testatora są skomplikowane (np. gdy zamierza pominąć w testamencie bliskie osoby). Sporządzić testament może tylko osoba, która ma pełną … Czytaj Dalej Testament – jak sporządzić?

Księgi wieczyste bez tajemnic

Księgi wieczyste to niejako dowód osobisty nieruchomości. Są szczególnego rodzaju rejestrami publicznymi, prowadzonymi przez wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych - wydziały ksiąg wieczystych. Księga wieczysta składa się z czterech działów: 1. Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości, tj. dane określające położenie nieruchmości, takie jak miejscowość, gmina lub miasto (ulica i numer porządkowy), powierzchnię gruntu, a w księdze wieczystej … Czytaj Dalej Księgi wieczyste bez tajemnic

Zwłoka a opóźnienie – poznaj różnice

Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Określeń  tych  nie należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem  znacznie się różnią. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych  zobowiązań wynikających np. z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się tylko … Czytaj Dalej Zwłoka a opóźnienie – poznaj różnice

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Wzór – Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Warszawie Powódka: Anna Nowak, zam. w Warszawie, ul. Mokotowska 6. Pozwany: Jan Nowak, zam. w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 3.   Wartość przedmiotu sporu: 15 000 zł POZEW o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami   Wnoszę o: 1) ustanowienie rozdzielności majątkowej … Czytaj Dalej Wzór – Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Wzór – Pełnomocnictwo ogólne

PEŁNOMOCNICTWO  OGÓLNE Ja niżej podpisany ... legitymujący się ... zam. w ..., ul. ... oświadczam, że do prowadzenia w moim imieniu działalności gospodarczej ustanawiam pełnomocnika w osobie ___ Pana(i) ... legitymującego(cej) się ... zam. w .., ul. ... którego(ą) upoważniam do występowania w moim imieniu przed sądem i poza sądem, włącznie z reprezentacją mojej osoby w bankach i przed wszystkimi władzami  __ .Niniejsze … Czytaj Dalej Wzór – Pełnomocnictwo ogólne

Umowa darowizny

  UMOWA DAROWIZNY zawarta w dniu ................. w .................... pomiędzy: ..................................................................... zam. ............................. ul. ............................................................................................................ legitymującym się ........................................................................................................................... zwanym w umowie Darczyńcą, a .................................................................................................................................................... zam. ................................. ul. ........................................................................................................ legitymującym się ........................................................................................................................... zwanym w umowie Obdarowanym, następującej treści: § 1.  Przedmiotem darowizny jest pojazd mechaniczny – kombajn Bizon, rok produkcji 2006. § 2. 1. Darczyńca oświadcza, … Czytaj Dalej Umowa darowizny

Photo by Leon Biss on Unsplash

Wzór – Pozew o rozwód

Warszawa, dnia 1 stycznia 2013 r. Do Sądu Okręgowego Wydział X Cywilny Rodzinny  w Bydgoszczy Powódka: Janina Kowalska, zam. w Warszawie, ul. Marszałkowska 12 Pozwany: Adam Nowak, zam. w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10 POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego oraz pieczy nad małoletnim dzieckiem Wnoszę o: 1) rozwiązanie małżeństwa … Czytaj Dalej Wzór – Pozew o rozwód

Wzór – Umowa darowizny

  UMOWA DAROWIZNY zawarta w dniu .... w ... pomiędzy: ... zam. ... ul. .... legitymującym się ... zwanym w umowie Darczyńcą, a ... zam. .... ul. ... legitymującym się ... zwanym w umowie Obdarowanym, następującej treści: § 1.  Przedmiotem darowizny jest pojazd mechaniczny – motorower OSA, rok produkcji ...................., nr silnika ...................., nr podwozia ...................., o mocy ...................., nr rejestracji ........................................................ … Czytaj Dalej Wzór – Umowa darowizny

WZÓR – Umowa sprzedaży samochodu

UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu ... w ... pomiędzy ... zam. w ... ul. ... legitymującym się ... zwanym w umowie Sprzedawcą, a ... zam. w ... ul. ... legitymującym się ... zwanym w umowie Kupującym. § 1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ..., o numerze rejestracyjnym ..., numerze podwozia ..., numerze silnika ..., rok produkcji ..., o przebiegu … Czytaj Dalej WZÓR – Umowa sprzedaży samochodu

Partner – jakie prawa przysługują w konkubinacie?

Partner może dowiedzieć się o stanie zdrowia chorego, pod warunkiem że ten ostatni wyrazi na to zgodę. Ma też prawa i obowiązki względem dziecka, jeśli potwierdzi swoje ojcostwo. Sytuacja prawna małżonków i konkubentów różni się w wielu kwestiach – na korzyść tych pierwszych. Nic w tym dziwnego,  instytucja małżeństwa objęta jest szczególną ochroną przez polskie … Czytaj Dalej Partner – jakie prawa przysługują w konkubinacie?