Noszenie masek po nowemu. Jak ustrzec się przed mandatem?

Kolejne epidemiczne rozporządzenie i nowe reguły zakrywania twarzy. Wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem w Polsce spowodował wprowadzenie ograniczeń i nakazów noszenia masek. Oprócz podzielenia polskich powiatów na strefy czerwoną, żółtą i zieloną, wprowadzono nakaz noszenia masek w każdym miejscu publicznym, w którym nie da się utrzymać dystansu pomiędzy osobami co najmniej niż 1,5 metra. Za niezastosowanie się do przepisów grożą mandaty karne w wysokości 500 zł, ale również administracyjne kary pieniężne.

Kiedy należy zakrywać usta i nos przy pomocy maski, przyłbicy lub części odzieży?

 • W każdym miejscu publicznym ogólnodostępnym, chyba że możliwe jest zachowanie odległości co najemniej 1,5 metra od innych osób;
  • Miejscami ogólnodostępnymi są między innymi drogi, place, parki, zieleńce, promenady, bulwary, cmentarze, ogrody botaniczne, plaże, parkingi oraz nieruchomości wspólne w części służącej wszystkim właścicielom;
 • W środkach transportu publicznego, na statkach pasażerskich i w samolotach;
 • W sklepach, obiektach handlowych, usługowych i na targowiskach;
 • W zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, w szczególności administracji publicznej, sądach, prokuraturach, obiektach kultury, kościołach, budynkach oświaty i szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, społecznej, w bankach, restauracjach, na poczcie, w biurach podróży, obiektach sportowych;

Kto zwolniony jest z obowiązku zakrywania ust i nosa?

 • Dzieci do ukończenia czwartego roku życia;
 • Podróżujący samochodem wspólnie zamieszkujący lub gospodarujący;
 • Osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 • Osoby wykonujące prace zawodową, czynności służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, jeżeli nie obsługują interesantów lub klientów;
 • Kierujący autobusami i tramwajami, gdy są oddzieleni od podróżnych;
 • Osoby sprawujące kult religijny lub w chwili zawierania małżeństwa przed urzędnikiem lub duchownym;
 • Żołnierze wykonujący zadania służbowe;
 • Osoby uprawiające sport, trenerzy i sędziowie sportowi, przebywający na terenie lasu, czy uprawiający jazdę konną.

Zmiany w przepisach o zwalczaniu koronawirusa

Do tej pory można było zdjąć maskę w miejscach publicznych, jeżeli zachowało się dystans 2 metrów od innych osób. Od 7 sierpnia 2020 roku wprowadzono nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wskutek zmian maseczki lub przyłbice muszą nosić również osoby z niewydolnością oddechową, które wcześniej były zwolnione z tego obowiązku. Co istotne, kraj został podzielony na obszary, z których wydzielono tzw. strefę żółtą i czerwoną.

W przypadku zasad zasłaniania ust i nosa w strefie oznaczonej kolorem żółtym obowiązują te same przepisy, co w pozostałej części kraju. Odmiennie sytuacja wygląda w tych powiatach, w których liczba osób zakażonych COVID-19 jest najwyższa. W strefie czerwonej ustanowiono obowiązek noszenia maseczek i przyłbic we wszystkich miejscach ogólnodostępnych, również wtedy, gdy pomiędzy osobami jest możliwość zachowania dystansu 1,5 metra.

Czy policja może nałożyć mandat za brak maseczki?

W kwestii karania za nieprzestrzeganie koronawirusowych nakazów i zakazów nic się nie zmieniło. Nadal policjanci i inni funkcjonariusze mogą nałożyć mandat karny powołując się na przepis art. 54 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z normą, kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Osoby, które nie zgadzają się z podstawą ukarania powinny odmówić przyjęcia mandatu. W takim przypadku interweniujący funkcjonariusz skieruje sprawę do sądu lub zawiadomi inspektora sanitarnego o naruszeniu przepisów związanych ze zwalczaniem epidemii. Przed sądem skarżący ma większe szanse odwoławcze, bo sąd nie tylko zbada okoliczności faktyczne naruszenia, ale również podstawy prawne nałożonych kar. Sanepid może nałożyć administracyjną karę pieniężną nawet do 10 tys. zł, jednak od decyzji przysługuje droga odwoławcza. W przypadku utrzymania decyzji w mocy przez organ drugiej instancji, decyzję można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s