Umowa sprzedaży samochodu – oryginalny wzór

Zrozumiałe postanowienia napisane prostym językiem, sprawiedliwy podział praw i obowiązków między stronami oraz niezbędne klauzule zabezpieczające. Bez skomplikowanych i niejasnych zwrotów i pułapek prawnych. Unikatowe wzory są efektem pracy zespołu kancelarii adwokackiej, a przyjęte w nich rozwiązania sprawdzono w praktyce.

Pobierz bezpłatnie wzór umowy sprzedaży pojazdu

Photo by Mathieu Renier on Unsplash

Oryginalne wzory umów przygotowane przez specjalistów. Czym różnią się od innych?

 • Proste zasady – Wzór zawiera najważniejsze postanowienia, które zostały napisane prostym językiem, zrozumiałym również dla osób, które nie mają doświadczenia z prawem. Po przeczytaniu wzoru umowy strony dowiedzą się jakie prawa i obowiązki im przysługują oraz w jakich sytuacjach mogą rozwiązać umowę.
 • Wyraźnie oznaczone pola do uzupełnienia – W treści wzoru umowy wyraźnie wskazano miejsca, w których należy uzupełnić dane. Bez problemu uzupełnisz pismem ręcznym lub komputerowym puste pola, wpisując dane stron, informacje o przedmiocie umowy i opłatach. Wyróżniono również opcje, spośród których należy wybrać jedną. Wiesz, które niepotrzebne postanowienia skreślić.
 • Bez skomplikowanych zwrotów – Umowa nie zawiera prawniczych, niezrozumiałych zwrotów, przez co jest czytelna i klarowna. Wszystkie klauzule są napisane w sposób prosty i przystępny dla każdego czytelnika. Uproszczenie zwrotów sprawia, że umowa ma uniwersalne zastosowanie.
 • Równość stron – Wzór umowy zawiera sprawiedliwe postanowienia, które zabezpieczają interesy obu stron. Nie ma pułapek i podstępnych zawiłości. Rzetelnie przygotowana umowa ochrania strony i zapewnia zaufanie stron do siebie.

Umowa sprzedaży samochodu


UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU

zawarta w dniu _________________  w  ___________________________ pomiędzy:

SprzedawcaKupujący
Imię i nazwisko 
Adres zamieszkania 
  
Nr dowodu osobistego 
PESEL 

§ 1. Przedmiot umowy

Sprzedawca jest właścicielem samochodu:

Marka Nr rejestracyjny 
Rok produkcji Przebieg 
Nr VIN Pojemność silnika 
Moc silnika Data pierwszej rejestracji 
Nr polisy OC Data ważności polisy 
Wyposażenie samochodu   

§ 2. Przeniesienie własności

 1. Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu za kwotę _____________ – (słownie________________________________________________) gotówką/przelewem* na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: (nr rachunku bankowego___________________________________________________).
 2. Sprzedawca potwierdza odbiór/zaksięgowanie* wyżej wymienionej kwoty na rachunku bankowym.
 3. Sprzedawca przekaże pojazd Kupującemu wraz z kompletem kluczy, dokumentacją techniczną, kartą pojazdu, dowodem rejestracyjnym najpóźniej w dniu ____________.
 4. Wszelkie koszty wynikające z realizacji umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

§ 3. Oświadczenia sprzedawcy

 1. Sprzedawca oświadcza, że samochód stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych, wszelkich długów i obciążeń oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
 2. Sprzedawca oświadcza, że samochód nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie poinformował Kupującego.

§ 4. Oświadczenia kupującego

 1. Kupujący oświadcza, że zna stan techniczny samochodu, sprawdził oznaczenia numerowe i dowodu rejestracyjnego.
 2. Kupujący został poinformowany o następujących wadach technicznych pojazdu:

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Umowa została sporządzona w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
______________________________________________________
SprzedawcaKupujący

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s