Bezpłatna pomoc prawna w Bydgoszczy. Komu pomoże adwokat?

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa, w tym kilka w Bydgoszczy. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. Dowiedz się kto może skorzystać z nieodpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnej.

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest całkowicie darmowy.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  obejmuje:

  •  poinformowanie osoby  o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych
  • lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
  • lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
  • lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. (We wszystkich punktach poradnictwa obywatelskiego pomocy udzielają adwokaci i radcy prawni).

KTO  MOŻE SKORZYSTAĆ?

  • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i podpisze stosowne oświadczenie.
  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty.  Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, którym porady prawne udzielane są poza kolejności.

Pomoc adwokatA w Bydgoszczy

Lokalizacja punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Bydgoszczy

rodzaj punktu adresgodziny pracy porad udzielają
 NPP[1] ul. 11 Listopada 15 7 – 11 adwokaci  i  radcy prawni[2]
 NPP ul. 11 Listopada 15 11 – 15adwokaci i radcy prawni
z organizacji pozarządowej[3]
 NPP ul. 11 Listopada 15 15 – 19adwokaci radcy prawni
z organizacji pozarządowej³
 NPP ul. Gajowa 94 8 – 12 adwokaci i radcy prawni2
 NPO[4] ul. Boya-Żeleńskiego 18 8 – 12adwokaci i radcy prawni
z organizacji pozarządowej ³
 NPP ul. Boya-Żeleńskiego 18 12 – 16 adwokaci i radcy prawni2
 NPO ul. Boya-Żeleńskiego 18 12 – 16adwokaci i radcy prawni
z organizacji pozarządowej ³
 NPP ul. Boya-Żeleńskiego 18 16 – 20 adwokaci i radcy prawni2
 NPO ul. Boya-Żeleńskiego 18 16 – 20adwokaci i radcy prawni
z organizacji pozarządowej ³
 NPP ul. Słoneczna 19 (wejście od ul. Barwnej 14) 7 – 11 adwokaci i radcy prawni2
 NPO ul. Słoneczna 19 (wejście od ul. Barwnej 14) 11 – 15 adwokaci i radcy prawni
z organizacji pozarządowej³
 NPP ul. Słoneczna 19 (wejście od ul. Barwnej 14) 15 – 19 adwokaci i radcy prawni
z organizacji pozarządowej ³
 NPP
 ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 13
 8 – 12 adwokaci i radcy prawni2
 NPP ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 13 12 – 16 adwokaci  i  radcy prawni2

Rejestracja telefoniczna: środy 11.30 – 15.30, czwartki 8.30 – 15.30, piątki 8.30 – 13.00

tel. (52) 585-88-22

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s