Kto po mnie dziedziczy? Dziedziczenie ustawowe

Krewny nie spisał testamentu, zatem spadek po nim ustawowo odziedziczą jego najbliżsi. Sprawdź, kto po kim i w jaki sposób dziedziczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Kto po mnie dziedziczy? Co ze spadkiem? – Wskazówki Prawne #4

Zawsze, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że przepisy wprost wskazują zasady dziedziczenia. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują kolejność krewnych, którzy dziedziczą spadek. Dla uproszczenia w praktyce podzielono spadkobierców na cztery grupy spadkowe, które następują po sobie.

W przypadku, gdy w chwili śmierci spadkodawca nie miał już małżonka i dzieci, którzy należą do pierwszej grupy spadkowej, spadek dziedziczą krewni należący do drugiej grupy. W razie ich braku spadkobranie dotyczy trzeciej grupy, a później czwartej grupy. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnych krewnych, spadek dziedziczy gmina lub Skarb Państwa.

 • 1. dzieci i małżonek

  Dzieci i małżonek dziedziczą w równych częściach;

  Małżonek nie może odziedziczyć mniej niż 1/4 spadku;

  Gdy jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku, to przypadającą jemu część dziedziczą jego dzieci i wnuki;

 • 2. małżonek, rodzice i rodzeństwo

  Małżonek i rodzice dziedziczą, gdy spadkodawca w chwili śmierci nie miał dzieci;

  Każdy z rodziców nie może odziedziczyć mniej niż 1/4 spadku;

  Cały spadek przypada rodzicom, gdy spadkodawca w chwili śmierci nie miał małżonka ani dzieci i wnuków;

  Rodzeństwo dziedziczy w częściach równych udział spadkowy, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku; jeśli ktoś z rodzeństwa umarł wcześniej, przypadającą mu część dziedziczą jego dzieci i wnuki;

  Małżonek dziedziczy co najmniej 1/2 spadku, jeśli dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy; jeśli spadkodawca nie miał już dzieci, wnuków, rodziców i rodzeństwa, to całość spadku po nim dziedziczy jego małżonek;

 • 3. dziadkowie i ich dzieci

  Dziadkowie spadkodawcy dziedziczą po równo, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie miał małżonka, dzieci i wnuków, rodzeństwa, a nawet dzieci i wnuków rodzeństwa;

  Dzieci i wnuki dziadków dziedziczą w częściach równych udział spadkowy, gdy jedno z dziadków nie dożyło otwarcia spadku;

 • 4. pasierbowie

  Po spadkodawcy dziedziczą w częściach równych dzieci małżonka, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie małżonka i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy.

 • 5. Gmina i skarb państwa

  W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Dziedziczenie w przypadku adopcji – przysposobienia pełnego

Photo by Tyler Nix on Unsplash

Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim. W wypadku gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, powyższego przepisu nie stosuje się względem tego małżonka i jego krewnych, a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, także względem krewnych zmarłego, których prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały w orzeczeniu o przysposobieniu utrzymane.

DZIEDZICZENIE W PRZYPADKU ADOPCJI – PRZYSPOSOBIENIA niePEŁNEGO

Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, stosuje się przepisy poniższe:
1)przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi zstępni spadkodawcy;
2)przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych;
3)rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa.

środki utrzymania dla dziadków

Dziadkowie spadkodawcy, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy nieobciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego.

zapis naddziałowy – co to takiego?

Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie zwykłym. Uprawnienie powyższe nie przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustało za życia spadkodawcy.

Spadkobranie w przypadku rozwodu lub separacji

Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Darmowe konsultacje dla frankowiczów

Dołącz do newslettera, warto!

Działam…
Sukces! Jesteś z nami, otrzymasz dodatkowe bezpłatne materiały

Jedna odpowiedź na “Kto po mnie dziedziczy? Dziedziczenie ustawowe

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s