Wzór pozwu o rozwód z winy małżonka

Pobierz wzór pozwu o rozwód z wnioskiem o rozwiązanie małżeństwa z winy pozwanego. W pozwie należ złożyć wszelkie wnioski co do powierzenia władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów czy sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Istotne jest, aby złożyć również wszelkie wnioski dowodowe.

Uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis stanu faktycznego, należy też szczegółowo wytłumaczyć na jakiej podstawie sądzimy, że w małżeństwie ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Pozew wysyłamy do sądu w dwóch egzemplarzach i dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł. • Wzór pozwu o rozwód

  ………………., dnia ……………………………….

  Do

  Sądu Okręgowego w …………………………

  Wydział Cywilny

  Powódka:

  …………………………………………… ……………………………………………

  ……………………………………………

  PESEL ………………………………….

  Pozwany:

  …………………………………………… ……………………………………………

  ……………………………………………

  PESEL ………………………………….

  POZEW
  o rozwód
  wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

  Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

  1) rozwiązanie małżeństwa ………………………………………. z ………………………………………., zawartego w dniu ………………………………………. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie – nr aktu małżeństwa ………………………………………. – przez rozwód z winy pozwanego;

  2) powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron – ………………………………………., urodzoną w dniu ………………………………………. w ……………………………………….;

  3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka ………………………………………. w wysokości …………………………. miesięcznie;

  4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

  Ponadto wnoszę o:

  5) powierzenie dziecka stron – ………………………………………. na czas trwania procesu powódce i zobowiązanie pozwanego do płacenia kwoty …………………………. zł miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca do rąk powódki, na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka;

  6) wezwanie na rozprawę świadków:

  a) ……………………………………….,
  zam. w ………………………………………., ul. ………………………………………. ;

  b) ……………………………………….,

  zam. w ………………………………………., ul. ………………………………………. ;

  c) ……………………………………….,

  zam. w ………………………………………., ul. ………………………………………. ;

  Oświadczam, iż strony próbowały dojść do porozumienia, uczęszczały do poradni małżeńskiej, jednak terapia nie przyniosła długofalowych skutków, dlatego aktualnie strony nie widzą możliwości porozumienia.

  Uzasadnienie

  Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………………………….. Z małżeństwa tego urodziła się w dniu …………………………………. córka …………………

  Dowód: odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia.

  Pożycie stron układało się początkowo dobrze, chociaż zakłócały je wypadki nadużywania alkoholu przez pozwanego, który wówczas stawał się agresywny wobec powódki. Z czasem wypadki upijania się przez pozwanego były coraz częstsze i wzmagała się jego agresja.

  Dowód: świadkowie wymienieni we wniosku w pkt 6 lit. a, b, c oraz przesłuchanie stron.

  Rozdźwięk w małżeństwie stron pogłębił się w …………………, gdy pozwany w stanie nietrzeźwości pobił nie tylko powódkę, ale również dziecko stron. Ponieważ perswazje powódki nie odnosiły skutku i pozwany nie zmienił swego zachowania, powódka opuściła go w dniu ……………………………… i zamieszkała wraz z dzieckiem u swoich rodziców. W tych warunkach nastąpił pomiędzy stronami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Utrzymanie tego związku nie leży ani w interesie społecznym, ani w interesie dziecka stron.

  Pozwany nie łoży i nie łożył przez ostatnie dwa lata na utrzymanie dziecka, tłumacząc się niskimi zarobkami. Pozwany jest kierowcą samochodowym, osiąga zarobki w wysokości około ……………………………… zł miesięcznie.

  Względy słuszności przemawiają za tym, by pozwany w okresie procesu i później łożył na utrzymanie córki kwotę ………………… zł miesięcznie. Ponieważ pozwany nie interesuje się dzieckiem stron i nie ma warunków do jego wychowania, uzasadniony jest wniosek o powierzenie powódce władzy rodzicielskiej nad córką.

  ………………………………………

  Załączniki:

  1. dowód uiszczenia opłaty od pozwu;
  2. odpis aktu małżeństwa stron,
  3. odpis aktu urodzenia córki Joanny Kowalskiej;
  4. zaświadczenie lekarskie,
  5. odpisy pozwu i załączników.

Darmowe konsultacje dla frankowiczów

Dołącz do newslettera, warto!

Działam…
Sukces! Jesteś z nami, otrzymasz dodatkowe bezpłatne materiały

Jedna odpowiedź na “Wzór pozwu o rozwód z winy małżonka

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s