Koniec z użytkowaniem wieczystym

Nawet dwa miliony użytkowników wieczystych przejmie na własność nieruchomości. Zapowiadane od lat przepisy zostały podpisane przez Prezydenta. Ustawowe przekształcenie nastąpi 1 stycznia 2019 roku, będzie jednak odpłatne. 

NIERUCHOMOŚCI BEZ WĄTPLIWOŚCI
Blog dla kupujących, inwestujących i wynajmujących. Wskazuję rozwiązania najczęstszych problemów, podpowiadam jak rozwiać prawne wątpliwości.

photo-1493809842364-78817add7ffb
Photo by Jarosław Ceborski on Unsplash

Użytkowanie wieczyste było prawem, które jedynie przypominało własność. Instytucja prawna wzorowana na rozwiązaniach ze Związku Radzieckiego zakładała, że Skarb Państwa lub samorządy mogły oddawać w użytkowanie nieruchomości gruntowe najczęściej na 99 lat, rzadziej na 40 lat. Użytkownik mógł korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, sprzedać swoje prawo, obciążać, zapisać w testamencie. Był właścicielem budynków i innych urządzeń wzniesionych na działce, jednak nie samego gruntu.

Użytkownicy staną się właścicielami

Dnia 1 stycznia 2019 roku nastąpi ustawowe przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Za przekształcenie trzeba będzie zapłacić

„Nowi” właściciele będą zobowiązani do zapłaty należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie taka sama, jak wysokość dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r.

Możesz liczyć na bonifikatę

photo-1524813686514-a57563d77965
Photo by Tom Rumble on Unsplash

Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. Odmiennie sytuacja kształtuje się jeżeli właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a inaczej gdy jest nim samorząd. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

  1. 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  2. 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  3. 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  4. 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  5. 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  6. 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Płacić za przekształcenie nie będą zobowiązani np. osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego, użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:

– art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,

– innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Grunty należące do samorządów

chuttersnap-434822-unsplash

Samorządy będą mogły waloryzować opłaty za przekształcenie tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik.

Formalności związane z przekształceniem

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu wieczystoksięgowego, w terminie 14 dni od dnia jego wydania stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s