Jak udzielić pełnomocnictwa?

 

Nagły wyjazd, choroba, kłopoty rodzinne czy służbowe – to sytuacje, kiedy w ważnych sprawach może pomóc Ci pełnomocnik. Dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa, czy konieczna jest forma aktu notarialnego?

stefan-stefancik-257625-unsplash
Photo by Štefan Štefančík on Unsplash

Przedstawicielstwo polega na tym, że inna osoba dokonuje czynności prawnej w Twoim imieniu i na Twój rachunek. Czynność ta wywołuje skutki w Twojej sferze prawnej a nie w sferze prawnej Twojego przedstawiciela.

Aby tak się stało, pomiędzy Tobą a reprezentującą Cię osobą musi istnieć tzw. umocowanie. Daje ono przedstawicielowi możliwość działania za Ciebie. Umocowanie może wynikać z przepisów ustawy lub oświadczenia wolno osoby, którą przedstawiciel ma reprezentować. Jeśli wynika z ustawy, mówimy o przedstawicielstwie ustawowym, jeśli natomiast jego podstawą jest oświadczenie woli reprezentowanego, mamy do czynienia z pełnomocnictwem.

W przypadku pełnomocnictwa osoba reprezentowana nosi nazwę mocodawcy, a osoba reprezentująca pełnomocnika. Aby być pełnomocnikiem, wystarczy mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskać pełnomocnictwo. Może być ono udzielone w każdej formie, z wyjątkiem sytuacji gdy:

– przepis szczególny wymaga określonej formy dla określonych rodzajów pełnomocnictw (np. pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa, do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku),

– pełnomocnictwo udzielone jest dla dokonania czynności prawnej, która według przepisów prawa powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności (np. pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości).

Pełnomocnictwo może mieć charakter pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego lub szczególnego. 

Pełnomocnictwo ogólne daje umocowanie do dokonywania przez pelnomocnika czynności zwykłego zarządu, np. do pobierania czynszu lub remontu kamienicy, ale nie daje umocowania do jej sprzedaży.

Pełnomocnictwo rodzajowe daje umocowanie do dokonywania określonego rodzaju czynności, np. do zawierania  umów o pracę w imieniu pracodawcy.

Pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie do konkretnej, indywidualnej czynności prawnej, np. sprzdedaży określonej neiruchomosci.

Umocowanie jest upoważnieniem dawanym pełnomocnikowi do działania w imieniu mocodawcy, Często zdarza się jednak, że pomiędzy pełnomocnikiem a mocodawcą istnieje jeszcze inna więź prawna, mocą której pełnomocnik nie tyle jest uprawniony, co zobowiązany do takiego działania. Więź ta stanowi tzw. stosunek podstawy pełnomocnictwa. Może być nim np. umowa o pracę zobowiązująca pracownika-sprzedawcę do sprzedawania w imieniu pracodawcy rzeczy znajdujących się w sklepie. Taki pracodawca jest nie tylko uprawniony, ale również zobowiązany do dokonywania tych czynności.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s