Księgi wieczyste bez tajemnic

Księgi wieczyste to niejako dowód osobisty nieruchomości. Są szczególnego rodzaju rejestrami publicznymi, prowadzonymi przez wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych – wydziały ksiąg wieczystych.

NIERUCHOMOŚCI BEZ WĄTPLIWOŚCI
Blog dla kupujących, inwestujących i wynajmujących. Wskazuję rozwiązania najczęstszych problemów, podpowiadam jak rozwiać prawne wątpliwości.

chuttersnap-210443-unsplash

Księga wieczysta składa się z czterech działów:
1. Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości, tj. dane określające położenie nieruchmości, takie jak miejscowość, gmina lub miasto (ulica i numer porządkowy), powierzchnię gruntu, a w księdze wieczystej dla lokalu również dane o usytuowaniu lokalu (piętro), liczbę izb, ich rodzaj, powierzchnię nieruchomości.

2. Dział drugi obejmuje wpisy dotyczące właściciela lub właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, tj. imię, nazwisko, adres, imiona rodziców.

3. Dział trzeci przeznaczony jest na wpisy wszelkich ciężarów i ograniczeń ciążących na nieruchomości, z wyjątkiem hipoteki, np. prawo najmu lub dzierżawy, pierwokupu, dożywocie, służebność przejazdu i przechodu, wpis ostrzeżenia o toczącym się procesie,  o zawarciu umowy przedwstępnej (przyrzeczenia) kupna-sprzedaży nieruchomości lub lokalu.

4. Dział czwarty przeznaczony jest na wpisy hipotek, jej rodzaju i terminu zapłaty wierzytelności (długu) zabezpieczonej hipoteką weaz z odsetkami.

JAWNOŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ

hans-eiskonen-18942-unsplash

Księgi wieczyste są jawne, co oznacza możność zapoznania się z ich treścią. Każdy może przeglądać księgi wieczyste, czynić z nich notatki i wypisy. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej. Aktualnie można przeglądać 12 mln z 18,8 mln istniejących ksiąg wieczystych. Wprowadzone rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Przeglądaj księgi wieczyste w Internecie:

http://ekw.ms.gov.pl/

W księdze wieczystej znajdują się akta księgi wieczystej, w których składa się dokumenty (umowy, orzeczenia sądu, decyzje administracyjne) i pisma dotyczące nieruchomości. Akta księgi wieczystej mogą przeglądać jedynie „osoby mające interes prawny i notariusz”. Osoba mająca interes prawny to osoba, któa udowodni albo przynajmniej uprawdopodobni, że np. zamierza nabyć tę nieruchomość lub ustanowić na niej hipotekę.

RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ KSIĄG WIECZYSTYCH

Domniemywa się, że prawo wpisane do księgi wieczystej faktycznie istnieje, a także że prawo wykreślone nie istnieje. Jest to tylko domniemanie, co w konsekwencji może oznaczać, że stan prawny nieruchomości jest inny niż wynika to z księgi wieczystej, ponieważ np. jakieś istniejące prawo (np. przejazdu) nie zostało do księgi wpisane.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych służy zagwarantowaniu pewności obrotu i przede wszystkim osłonie nabywającego prawa od osoby, której prawo zostało wpisane do księgi wieczystej.

Jeżeli istnieje sprzeczność prawa wpisanego do księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, „osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie”, może żądać usunięcia niezgodności. Aby niezgodność taką usunąć, należy wnieść do sądu, na którego terenie nieruchomość jest położona, pozew o usuniecie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego nakaże dokonanie odpowiedniego wpisu albo wykreślenie wpisu uczynionego bezpodstawnie.

OPŁATY

Za założenie księgi wieczystej lub dokonanie wpisu sąd pobiera opłatę. W zależności od przedmiotu wniosku wpis może być stały lub stosunkowy. Jedno pismo może zawierać kilka wniosków.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s