Wzór – Pozew o rozwód

Warszawa, dnia 1 stycznia 2013 r.

Do

Sądu Okręgowego

Wydział X Cywilny Rodzinny

 w Bydgoszczy

Powódka: Janina Kowalska, zam. w Warszawie, ul. Marszałkowska 12

Pozwany: Adam Nowak, zam. w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 10

POZEW

o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego oraz pieczy nad małoletnim dzieckiem

Wnoszę o:

1) rozwiązanie małżeństwa Janiny Kowalskiej z pozwanym Adamem Nowakiem, zawartego w dniu 6 sierpnia 1999 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie  – nr aktu małżeństwa 528 – przez rozwód z winy pozwanego;

2) powierzenie powódce Janinie Kowalskiej wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron – Joanną, urodzoną w dniu 15 lutego 1995 r. w Poznaniu;

3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka Joanny Kowalskiej w wysokości 900 zł miesięcznie;

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o:

5) powierzenie dziecka stron – Joanny Kowalskiej na czas trwania procesu powódce Janiny Kowalskiej i zobowiązanie pozwanego Adama Nowaka do płacenia kwoty 600 zł miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca do rąk powódki, na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka;

6) wezwanie na rozprawę świadków:

a) Stanisława Pawlaka, zam. w Poznaniu, ul. Zamkowej 5;

b) …

c) … .

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie w dniu 6 sierpnia 1999 r.

Dowód: odpis aktu małżeństwa.

Z małżeństwa tego urodziła się w dniu 15 lutego 1995 r. córka Joanna.

Dowód: odpis aktu urodzenia.

Pożycie stron układało się początkowo dobrze, chociaż zakłócały je wypadki nadużywania alkoholu przez pozwanego, który wówczas stawał się agresywny wobec powódki. Z czasem wypadki upijania się przez pozwanego były coraz częstsze i wzmagała się jego agresja.

Dowód: świadkowie wymienieni we wniosku w pkt 6 lit. a, b, c oraz przesłuchanie stron.

Rozdźwięk w małżeństwie stron pogłębił się w 2005 r., gdy pozwany w stanie nietrzeźwości pobił nie tylko powódkę, ale również dziecko stron.

Dowód: 1) świadkowie wymienieni we wniosku w pkt 6 lit. a, b.

2) zaświadczenie Przychodni Chirurgicznej w Poznaniu z dnia 10 listopada 2005 r.

Ponieważ perswazje powódki nie odnosiły skutku i pozwany nie zmienił swego zachowania, powódka opuściła go w dniu 5 lutego 2006 r. i zamieszkała wraz z dzieckiem u swoich rodziców w Warszawie.

Dowód: przesłuchanie stron.

W tych warunkach nastąpił pomiędzy stronami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Utrzymanie tego związku nie leży ani w interesie społecznym, ani w interesie dziecka stron. Rodzice powódki są właścicielami sklepu z artykułami spożywczymi i powódka pomaga im obecnie w prowadzeniu sklepu. W zamian za to rodzice powódki utrzymują ją i dziecko stron.

Dowód: świadkowie wymienieni we wniosku w pkt 6 lit. c.

Pozwany nie łoży i nie łożył przez ostatnie dwa lata na utrzymanie dziecka, tłumacząc się niskimi zarobkami. Pozwany jest taksówkarzem, osiąga zarobki w wysokości około 2700 zł miesięcznie.

Względy słuszności przemawiają za tym, by pozwany w okresie procesu i później łożył na utrzymanie córki kwotę 900 zł miesięcznie. Ponieważ pozwany nie interesuje się dzieckiem stron i nie ma warunków do jego wychowania, uzasadniony jest wniosek o powierzenie powódce władzy rodzicielskiej nad córką Alicją.

Strony korzystały z mieszkania położonego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10 – należącego do rodziców pozwanego – na zasadzie użyczenia. Powódka nie powróci już do pozwanego, nie jest więc zainteresowana orzeczeniem dotyczącym mieszkania.

Janina Kowalska

Załączniki:

1) odpis aktu małżeństwa stron,

2) odpis aktu urodzenia córki Joanny Kowalskiej

3) zaświadczenie lekarskie,

4) odpisy pozwu i załączników.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s